تخفیف ویژه آموزش Git به همراه GitLab + Github و Azure DevOps مدت محدود

سرویس های ما

انجام کلیه پروژه های نرم افزاری تحت وب

ارائه سرویس های متنوع کاربردی تحت اپلیکیشن موبایل و وب

درخواست پروژه و همکاری

ارایه سرویس ها و خدمات آموزشی به سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی

شناسایی نیازهای هر سازمان و آموزش براساس سطح مهارت و توانمندی کارکنان

درخواست مشاوره و آموزش

اینستاگرام آتریا