آموزش استایل در HTML

در این مقاله به آموزش استایل دهی به تگ های HTML می پردازیم.

آموزش استایل در HTML

زمانی که شما طراحی سایت انجام می دهید به منظور زیبایی صفحات وب سایت خود علاوه بر HTML شما نیاز به استفاده از CSS نیز دارید. برای این منظور شما می توانید از ویژگی style زبان HTML برای اضافه کردن یک سبک (style) به یک عنصر HTML استفاده کنید، مواردی مانند رنگ، فونت، سایز و...

آموزش استایل دهی به HTML

ویژگی Style در HTML

برای تنظیم استایل یک عنصر HTML، شما باید از ویژگی style آن عنصر استفاده کنید.

قائده ی ویژگی style بصورت زیر می باشد:

آموزش استایل دهی به HTML

همانطور که در دستور بالا می بینید، ما از ویژگی style درون تگ آغازین استفاده کرده ایم تا بتوانیم یک استایلی را برای تگ موردنظر اعمال نماییم.

رنگ پس زمینه

مشخصه background-color رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

آموزش استایل دهی به HTML آموزش استایل دهی به HTML

رنگ متن

مشخصه ی color رنگ متن یک عنصر HTML را تعریف می کند:

آموزش استایل دهی به HTML

فونت ها

مشخصه font-family نوع فونت قابل استفاده برای یک عنصر HTML را تعریف می کند و با استفاده از این مشخصه می توانید فونت موردنظر خود را به عنصر HTML اعمال کنید.

آموزش استایل دهی به HTML

اندازه ی متن

مشخصه font-size، اندازه ی یک عنصر HTML را تعریف می کند. مقدار این مشخصه می تواند یا با استفاده از یک واحد مطلق مثل px تنظیم گردد یا با استفاده از واحدهای نسبی مانند % .

آموزش استایل دهی به HTML

تنظیم متن

مشخصه text-align ترازبندی افقی متن را برای یک عنصر HTML را تعریف می کند و با استفاده از آن می توانید متن موردنظر خود را راست چین، چپ چین، وسط چین و .... نمایید.

آموزش استایل دهی به HTML
آموزش طراحی سایت آموزش HTML5 آموزش CSS3 آموزش استایل دهی به عناصر html