آموزش اشیا در جاوا اسکریپت

در این مقاله به آموزش اشیا (Objects) در جاوا اسکریپت می پردازیم.

آموزش اشیا در جاوا اسکریپت

اشیا در جهان واقعی

اشیای واقعی، مشخصه ها و متدها

در جهان واقعی اتومبیل یک شی یا object می باشد. یک اتومبیل دارای مشخصه های مختلف و متعدد مانند رنگ و یا وزن است. یک شی در جاوا اسکریپت همچنین می تواند شامل method باشد. متدها در واقع رفتار و عملکرد آن شی می باشند. (مثلا جلو یا عقب رفتن اتومبیل)

آموزش جاوا اسکریپت

تمام اتومبیل ها مشخصه های یکسانی دارند، اما مقدار این مشخصه ها در هر اتومبیل متفاوت است. همه ی اتومبیل ها متدهای یکسانی دارند، اما این متدها در زمان های متفاوتی انجام شده اند.

اشیا در جاوا اسکریپت

این کد یک مقدار ساده را به متغیر  car انتساب داده است:

آموزش JavaScript

اشیا نیز نوعی متغیر هستند با این تفاوت که اشیا شامل تعداد زیادی از مقادیرهستند. این کد مقادیر زیادی مانند (fiat)  را به متغیر انتساب می دهد.

آموزش اشیا در جاوا اسکریپت

مقادیر در مثال بالا بصورت name:value انتساب داده شده اند.

تعریف اشیا

 یک شی در جاوا اسکریپت با یک object literal تعریف می شود.

آموزش جاوا اسکریپت

فضاهای خالی و خطوط جدید اهمیتی ندارند. به همین دلیل می توان برای خوانایی بیشتر خطوط را به شکل زیر نوشت:

مشخصه های (Properties) اشیا

شما می توانید از دو طریق به مشخصه های اشیا دسترسی داشته باشید

objectName.propertyName

یا

objectName["propertyName"]

متدهای اشیا

اشیا نیز می توانند شامل متدها باشند. متدها فعالیت هایی هستند که می توانند روی اشیا انجام شوند. متدها در مشخصه ها با عنوان function definitions ذخیره شده اند.

آموزش JavaScript آموزش اشیا در جاوا اسکریپت

کلید واژه ی this

در تعریف تابع ، this به مالک تابع مربوط می شود.

در مثال بالا ، this شی person می باشد که مالک تابع fullName می باشد.

به زبان دیگر، this.firstName به معنای firstName مشخصه ی این شی می باشد.

دسترسی به متد اشیا

شما می توانید با روش های زیر به مشخصه های اشیا دسترسی داشته باشید:

آموزش اشیا در جاوا اسکریپت آموزش جاوا اسکریپت

آموزش طراحی سایت آموزش جاوا اسکریپت آموزش اشیا در جاوا اسکریپت آموزش JavaScript آموزش Objects در جاوا اسکریپت