🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش انتساب مقادیر در جاوا اسکریپت

در این مقاله به آموزش نحوه تخصیص مقادیر جدید به متغیرها از طریق عملگرهای زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript) می پردازیم.

آموزش انتساب مقادیر در جاوا اسکریپت

عملگرهای انتساب مقادیر در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، عملگرهای انتساب، مقادیر را درون متغیرها قرار می دهند، در حقیقت این عملگرها متغیرها را مقداردهی می کنند و مقادیر جدید را به متغیرها اختصاص می دهند. لیست عملگرها در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت به شرح جدول زیر است:

آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

حال باهم چند مثال از اینگونه عملیات ها را در زبان جاوا اسکریپت مشاهده می کنیم:

عملگر = یک مقدار را درون یک متغیر قرار می دهد.

;var x = 10

عملگر =+ یک مقدار را به متغیر اضافه می کند. یعنی اگر به عنوان مثلا متغیر x دارای مقدار 10 باشد، این عملگر مقداری را به 10 اضافه می کند و نتیجه را درون متغیر x قرار می دهد.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر جایگزینی =- یک مقدار را از متغیر تفریق می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر جایگزینی =* یک متغیر را ضرب می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر /= یک متغیر را تقسیم می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر جایگزینی %= یک باقی مانده را جایگزین متغیر می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

آموزش جاوا اسکریپت دوره آموزش جاوا اسکریپت عملگرها در جاوا اسکریپت آموزش javascript یادگیری زبان جاوا اسکریپت

مقالات این دسته بندی