• تهرانپارس ، خ شهید محمود آمینه بزرگراه رسالت، پلاک 213، طبقه2، واحد7

  • 021-77295097 0912-8099518

  • شنبه تا پنجشنبه۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

آموزش انتساب مقادیر در جاوا اسکریپت

عملگرهای انتساب مقادیر در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، عملگرهای انتساب، مقادیر را درون متغیرها قرار می دهند، در حقیقت این عملگرها متغیرها را مقداردهی می کنند و مقادیر جدید را به متغیرها اختصاص می دهند. لیست عملگرها در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت به شرح جدول زیر است:

آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

حال باهم چند مثال از اینگونه عملیات ها را در زبان جاوا اسکریپت مشاهده می کنیم:

عملگر = یک مقدار را درون یک متغیر قرار می دهد.

;var x = 10

عملگر =+ یک مقدار را به متغیر اضافه می کند. یعنی اگر به عنوان مثلا متغیر x دارای مقدار 10 باشد، این عملگر مقداری را به 10 اضافه می کند و نتیجه را درون متغیر x قرار می دهد.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر جایگزینی =- یک مقدار را از متغیر تفریق می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر جایگزینی =* یک متغیر را ضرب می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر /= یک متغیر را تقسیم می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)

عملگر جایگزینی %= یک باقی مانده را جایگزین متغیر می کند.

آموزش زبان جاوا اسکریپت (javascript)