🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش توابع در جاوا اسکریپت

در این مقاله به آموزش توابع در جاوا اسکریپت می پردازیم.

آموزش توابع در جاوا اسکریپت

تابع در جاوا اسکریپت یک بلوک از کد می باشد که برای انجام یک کار به خصوص تعریف شده است. یک تابع جاواسکریپت تنها زمانی اجرا می شود که در نقطه ای از برنامه فراخوانی شود.

آموزش توابع در HTML

قاعده ی نوشتاری تابع جاوا اسکریپت

یک تابع جاوا اسکریپت با کلیدواژه ی function که بعد آن یک اسم و یک جفت پرانتز () می آید تعریف می شود. اسمی که بعد از کلمه کلیدی function می آید نام تابع می باشد که با استفاده از این نام می توانیم این تابع را برای اجرا فراخوانی کنیم. اسامی توابع می تواند شامل حروف، ارقام، خط تیره و $ باشد.

درون پرانتزها پارامترهای ورودی تابع قرار می گیرند که در صورتی که تعداد پارامترها بیشتر از یکی باشد، می بایست با استفاده از کاما (,) از یکدیگر جدا گردند مانند (پارامتر1، پارامتر2،...)

دستوراتی که بعد از فراخوانی تابع باید اجرا گردد، درون آکولاد قرار می گیرند.

آموزش توابع در HTML

پارامترهای تابع درون پرانتز لیست می شوند

تابعی که دارای پارامترهای ورودی می باشد نیازمند مقادیری برای این پارامترها می باشد تا بتواند وظیفه خود را به انجام رساند. بنابراین در زمان فراخوانی تابع می بایست مقادیر مناسب برای این پارامترها ارسال گردد تا تابع بتواند به درستی به وظیفه خود عمل نماید. درون تابع، ورودی ها (پارامترها) مانند متغیرهای محلی عمل می کنند.

فراخوانده شدن تابع

کد داخل تابع هنگامی که چیزی تابع را فرا می خواند اجرا می شود:

وقتی اتفاقی رخ می دهد (وقتی کاربر دکمه ای را فشار می دهد).

وقتی از کد جاوا اسکریپت فراخوانده شده است.

بصورت خودکار (فراخوانده شدن خودکار).

برگشت تابع

وقتی جاوا اسکریپت به یک دستور return می رسد، تابع عمل اجرا را متوقف می کند. اگر تابع از یک دستور فراخوانده شده است، جاوا اسکریپت بعد از دستور فراخوانی برای اجرای آن کد برمیگردد. توابع اغلب یک مقدار برگشتی را محاسبه می کنند. مقدار برگشتی به فراخواننده برمیگردد.

آموزش توابع در HTML

چرا توابع؟

شما می توانید دوباره از کد استفاده کنید: یکبار کد را تعریف کنید،  و دوباره بارها از آن استفاده کنید. می توانید بارها از کد مشابه با ورودی های متفاوت برای تولید جواب های متفاوت استفاده کنید.

آموزش توابع در HTML

عملگر تابع را فرا می خواند

با استفاده از مثال بالا، toCelsius به شی تابع مربوط می شود، و toCelsius() به پاسخ تابع مربوط می شود. دسترسی به یک تابع بدون () ، شی تابع را به جای پاسخ تابع بر می گرداند.

آموزش توابع در HTML

توابع بعنوان مقادیر متغیر استفاده می شوند

توابع می توانند به روش مشابه استفاده از متغیرها استفاده شوند، در تمامی انواع فرمول ها، محاسبات و عملیات های تخصیص مقادیر.

آموزش توابع در HTML

متغیرهای محلی

متغیرها درون تابع جاوا اسکریپت اعلان شده و برای تابع محلی محسوب می شوند. متغیرهای محلی فقط درون تابع قابل دسترسی هستند.

آموزش توابع در HTML

از آنجا که متغیرهای محلی فقط درون توابع خودشان شناخته می شوند، متغیرها با اسامی مشابه می توانند در توابع مختلف استفاده شوند. متغیرهای محلی وقتی که یک تابع شروع می شود ساخته می شوند، و هنگامی که تابع کامل می شود حذف می شوند.

آموزش طراحی سایت آموزش توابع در جاوا اسکریپت آموزش تابع آموزش جاوا اسکریپت

مقالات این دسته بندی