🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش عملگرها در جاوا اسکریپت

در این مقاله به آموزش عملگرها و تخصیص مقادیر به متغیرها در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript) می پردازیم.

آموزش عملگرها در جاوا اسکریپت

عملگر نمادی است که یک عمل خاصی را انجام می  دهد. در زبان جاوا اسکریپت، برای انجام عملیات های محاسباتی از عملگرها استفاده می کنیم. عملگرهای جاوا اسکریپت و کاربرد آنها در زیر باذکر مثال هایی توضیح داده شده است.

مقادیر را به متغیرها اختصاص دهید و آنها را باهم جمع کنید:

آموزش جاوا اسکریپت (Javascript)

در زبان جاوا اسکریپت، عملگر انتسابی (=) یک مقدار را به یک متغیر اختصاص می دهد:

آموزش جاوا اسکریپت

در زبان جاوا اسکریپت، عملگر جمع (+) اعداد را جمع می کند:

زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript)

در زبان جاوا اسکریپت، عملگر ضرب (*) اعداد را ضرب می کند:

دوره آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

عملگرهای محاسباتی در زبان جاوا اسکریپت

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، از این عملگرها برای محاسبات مقادیر و در بعضی موارد رشته ها نیز استفاده می شود. عملگرهای جاوا اسکریپت به شرح جدول زیر می باشند:

جاوا اسکریپت (javascript)

عملگرهای انتسابی در زبان جاوا اسکریپت

عملگرهای انتسابی مقادیر را به متغیرهای جاوا اسکریپت اختصاص می دهند.

زبان جاوا اسکریپت (javascript)

در زبان جاوا اسکریپت، عملگر انتسابی جمع کردن (=+) یک مقدار را به متغیر اضافه می کند. در حقیقت این عملگر مقداری را به مقدار فعلی متغیر اضافه می کند و درنهایت حاصل را درون همان متغیر قرار می دهد.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript)

عملگرهای رشته ای در زبان جاوا اسکریپت

در زبان جاوا اسکریپت، عملگر + همچنین می تواند رشته ها را نیز بایکدیگر جمع کند.

دوره آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

در زبان جاوا اسکریپت، عملگر انتسابی+=  می تواند برای جمع کردن رشته ها نیز استفاده شود:

دوره آموزش جاوا اسکریپت

جمع کردن رشته ها و اعداد در زبان جاوا اسکریپت

در زبان جاوا اسکریپت، جمع کردن دو عدد، حاصل را به ما باز می گرداند ، اما جمع کردن یک عدد و یک رشته، یک رشته را به ما باز می گرداند. در این گونه موارد که یک طرف عدد و طرف دیگر رشته است، ابتدا مقدار عددی تبدیل به رشته شده و در نهایت دو مقدار با یکدیگر الحاق می شوند.

آموزش Javascript

عملگرهای مقایسه ای در زبان جاوا اسکریپت

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت از عملگرهای زیر برای مقایسه بین مقادیر موجود در متغیرها استفاده می شود.

آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

عملگرهای منطقی در زبان جاوا اسکریپت

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت از عملگرهای زیر برای اعمال شرط های چندگانه استفاده می شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم در ازای درست بودن یا نبودن یک یا چند شرط، عملیاتی را انجام دهیم، از عملگرهای زیر استفاده می کنیم.

آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

عملگرهای تعیین نوع در زبان جاوا اسکریپت

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت برای بدست آوردن نوع یک متغیر از عملگرهای زیر استفاده می شود.

آموزش جاوا اسکریپت (javascript)
آموزش جاوا اسکریپت دوره آموزش جاوا اسکریپت عملگرها در جاوا اسکریپت آموزش javascript یادگیری زبان جاوا اسکریپت

مقالات این دسته بندی