🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

در این مقاله به آموزش فرمت دهی به متن در HTML می پردازیم.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

فرمت دهی به متن در HTML

در HTML شما می توانید با استفاده از تگ های به خصوصی بخش های مختلف متن خود مانند یک کلمه یا یک جمله و یا تمام یک پاراگراف را به شکل های مختلفی درآورید.

HTML شامل چندین عنصر برای تعریف کردن متن با یک معنی مشخص می باشد.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

عنصرهای فرمت دهی در HTML

این عنصرها به منظور نمایش دادن انواع خاصی از متون طراحی شده اند.

  • <b> برجسته کردن
  • <strong> متن مهم
  • <i> متن ایتالیک
  • <em> متن تاکید شده
  • <mark> متن انتخاب شده
  • <small> متن کوچک تر
  • <del> حذف کردن متن
  • <ins> وارد کردن متن
  • <sub> متن زیرنویس
  • <sup> متن بالانویس

مثال :

<b> و <strong>

عنصر <b> در HTML متن برجسته را تعریف می کند.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

عنصر <strong> در HTML متن مهم و برجسته را تعریف می کند. متن داخل این تگ معمولا بصورت برجسته به نمایش در می آید.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

<i> و <em>

عنصر <i> در HTML یک قسمت از متن را در فرم به خصوصی تعریف می کند. متن داخل این تگ معمولا بصورت ایتالیک نمایش داده می شود. معمولا این فرم برای نوشتن یک عبارت از زبانی دیگر، یک ایده، یک نام و... به کار می رود.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

عنصر <em> در HTML یک متن تاکید شده را تعریف می کند. متن داخل این تگ معمولا بصورت ایتالیک نمایش داده می شود. خواننده معمولا این نوع متون را با یک تاکید و استفاده از قوانین آوایی می خواند.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

<small> و <mark>

عنصر <small> در HTML متون در سایز کوچک تر را تعریف می کند.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

عنصر <mark> در HTML متن را بصورت هایلات شده و برجسته شده تعریف می کند.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

<del> و <ins>

عنصر <del> در HTML

عنصر <del> در HTML قسمتی از متن که از مقاله حذف شده بود را مشخص می کند. مرورگرها معمولا روی این متون یک خط ترسیم می کنند.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

عنصر <ins> در HTML

عنصر <ins> در HTML متنی که به یک مقاله وارد شده است را مشخص می کند. معمولا مرورگرها زیر این متون خط ترسیم می کنند:

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

<sub> و <sup>

عنصر <sub> در HTML

عنصر <sub> در HTML یک زیرنویس را تعریف می کند. زیرنویس به اندازه ی نصف متن اصلی و زیر خط اصلی به نمایش در می آید ومعمولا در فونت کوچک تری به نمایش در می آید. زیرنویس ها می توانند برای نوشتن فرمول های شیمیایی به کار روند. مانند: H2O

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

عنصر <sup> در HTML

عنصر <sup> در HTML یک بالانویس را تعریف می کند. بالانویس به اندازه ی نصف متن اصلی و بالای خط اصلی به نمایش در می آید ومعمولا در فونت کوچک تری به نمایش در می آید.

آموزش فرمت دادن به متن در HTML

آموزش فرمت دهی فرمت آموزش HTML5 آموزش CSS3 آموزش طراحی سایت