آموزش نصب Entity Framework Core

در این مقاله به نصب و استفاده از Entity Framework Core در برنامه های .NET Core با استفاده از Visual Studio 2017 می پردازیم.

آموزش نصب Entity Framework Core

Entity Framework Core را می توان با برنامه های مبتنی بر .NET Core یا .NET 4.6 استفاده کرد. در این بخش به نصب و استفاده از Entity Framework Core در برنامه های .NET Core با استفاده از Visual Studio 2017 می پردازیم.

EF Core بخشی از چارچوب .Net Core و Standard نیست. Entity Framework Core به عنوان یک بسته NuGet در دسترس است و برای استفاده از EF Core در برنامه خود باید بسته های NuGet زیر را نصب کنید:

  1. EF Core DB provider
  2. EF Core tools

اکنون بسته های NuGet فوق را در .Net Core Console Application در Visual Studio 2017 نصب می کنیم.

Install EF Core DB Provider

همانطور که در بخش قبل ذکر شد، EF Core به ما اجازه می دهد تا از طریق Provider model به پایگاه های داده دسترسی پیدا کنیم. EF Core دارای provider های مختلف برای دسترسی به Database های مختلف است. این provider ها به عنوان بسته های NuGet در دسترس هستند.

ابتدا لازم است که بسته ارائه دهنده NuGet برای ارائه دهنده دیتابیسی که میخواهیم از آن استفاده کنیم را داشته باشیم.

در اینجا ما می خواهیم به دیتابیس SQL Server دسترسی داشته باشیم، بنابراین ما نیاز به نصب بسته NuGet Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer داریم.

برای این کار روی نام پروژه در پنجره Solution Explorer در Visual Studio کلیک راست نموده و گزینه Manage NuGet Packages را انتخاب نمایید. شما همچنین می توانید از منوی Tools گزینه NuGet Package Manager و گزینه Manage NuGet Packages را انتخاب کنید.

آموزش Entity Framework Core

در گام بعد در پنجره باز شده بر روی Browse یا تب Updates کلیک کنید و همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در کادر جستجو در گوشه بالا سمت چپ Microsoft.entityframeworkcore را جستجو کنید.

آموزش Entity Framework Core

اکنون در میان گزینه هایی که در پیش روی شما قرار دارد گزینه Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer را انتخاب و بر روی دکمه Install کلیک کنید تا عملیات نصب آغاز گردد.

پنجره پیش نمایش لیست بسته هایی را که قرار است در برنامه شما نصب شود نشان می دهد. تغییرات را مرور کنید و روی تأیید کلیک کنید.

آموزش Entity Framework Core

در پایان، شرایط مجوز مرتبط با بسته هایی که قرار است نصب شوند را بپذیرید و بر روی دکمه I Accept کلیک کنید.

آموزش Entity Framework Core

اکنون در قسمت Dependencies -> NuGet پنجره Solution Explorer پکیج نصب شده را خواهید دید.

آموزش Entity Framework Core

نکته این که ارائه دهنده پکیج NuGet دیگر پکیج های وابسته مانند Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational و System.Data.SqlClient را نیز نصب می کند.

علاوه بر روش فوق شما می توانید از پکیج مورد نظر را از طریق Package Manager Console نصب نمایید.

برای این کار از منوی Tools گزینه NuGet Package Manager و سپس گزینه Package Manager Console را انتخاب کنید و دستور زیر را برای نصب بسته ارائه دهنده SQL server اجرا کنید:

آموزش Entity Framework Core

Install EF Core Tools

در کنار بسته ارائه دهنده DB، برای اجرای دستورات EF Core باید ابزارهای EF را نیز نصب کنید. اینکار انجام چندین کار مرتبط با EF Core را در پروژه در زمان طراحی آسانتر می کند ، مانند migration ها ، scaffolding و غیره.

ابزارهای EF به صورت بسته های NuGet در دسترس هستند. بسته به مکانی که می خواهید دستورات را اجرا کنید، می توانید  بسته های NuGet را برای ابزارهای EF نصب کنید.

همانند حالت قبل پکیج Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools را در برنامه خود نصب کنید.

آموزش Entity Framework Core
نصب entity framework core نصب Ef core دوره آموزش ef core آموزش Entity Framework Core