🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

آموزش کلاس Math در سی شارپ

در این بخش از آموزش طراحی سایت به آموزش متدهای کلاس Math در سی شارپ می پردازیم.

آموزش کلاس Math در سی شارپ

کلاس Math در سی شارپ دارای چندین متد می باشد که به شما اجازه می دهد روی اعداد خود عملیات ریاضی مختلفی انجام دهید. این کلاس یک کلاس استاتیک است و شما نمی‌توانید از آن نمونه ایجاد کرده و از متدهای آن استفاده نمایید.


متد (Math.Max(x,y

متد (Math.Max(x,y برای پیدا کردن بزرگترین عدد بین چندین عدد به کار برده می شود:

 آموزش کلاس math در سی شارپ

متد (Math.Min(x,y

متد (Math.Min(x,y برای پیدا کردن کوچک ترین عدد بین چندین عدد به کار برده می شود:

آموزش math در سی شارپ

متد (Math.Sqrt(x

متد (Math.Sqrt(x جذر x را محاسبه می کند. این متد یک آرگومان به عنوان ورودی دریافت می کند و ریشه آن را محاسبه و برمی گرداند.

آموزش سی شارپ

متد (Math.Abs(x

متد (Math.Abs(x قدر مطلق عدد ورودی را برمی گرداند.

آموزش math در سی شارپ

متد ()Math.Round عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند. مثال زیر نحوه استفاده از این متد را نمایش می دهد:

 آموزش زبان c#


متد (Math.Ceiling (x

متد (Math.Ceiling (x کوچک ترین مقدار صحیحی که بزرگتر مساوی با عدد مورد نظر باشد را برمی گرداند.

آموزش سی شارپ


متد (Math.Floor (x

متد (Math.Floor (x بزرگترین مقدار صحیحی که کوچک تر مساوی با عدد مورد نظر باشد را برمی گرداند.

آموزش math در سی شارپ


متد (Math.Pow (x,y

متد (Math.Pow (x,y برای به توان رساندن یک عدد به کار می رود. این متد دو آرگومان به عنوان ورودی دریافت می کند و اولین آرگومان را به توان آرگومان دوم می رساند.

آموزش سی شارپ

آموزش سی شارپ آموزش کلاس Math در سی شارپ آموزش متدهای کلاس Math در سی شارپ آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مقالات این دسته بندی