🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی 🎁

آموزش کوتیشن ها در HTML

در این بخش از آموزش طراحی سایت به آموزش کوتیشن ها در HTML می پردازیم.

آموزش کوتیشن ها در HTML

در این بخش از آموزش طراحی سایت به سراغ عنصرهای bdo و blockquote , q , abbr , address , cite در HTML می رویم. تصویر زیر یک نمونه نقل قول را نمایش می دهد:

آموزش کوتیشن ها در HTML

<blockquote > برای کوتیشن ها در HTML

عنصر blockquote یک متنی که از یک منبع دیگر نقل قول شده است را مشخص می کند. مرورگرها معمولا عنصرهای blockquote را برجسته می کنند.

آموزش کوتیشن ها در HTML

<q > برای نقل قول های کوتاه در HTML

تگ q یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند.

آموزش کوتیشن ها در HTML

<abbr > برای مخفف ها در HTML

تگ abbr در HTML معمولا برای تعریف مخفف یک عبارت استفاده می شود، مانند مخفف های: "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM"

دقت کنید که تعریف کردن مخفف ها اطلاعات مفیدی را در اختیار موتورهای جستجوگر گوگل قرار می دهد.

نکته: از ویژگی global title برای نمایش دادن توضیحات مخفف ها هنگام قرار گرفتن موس روی آن استفاده کنید.

آموزش کوتیشن ها در HTML

<address > برای اطلاعات ارتباطی

تگ address در HTML اطلاعات تماس نویسنده یک سند یا مقاله را تعریف می کند. این اطلاعات تماس می توانند آدرس ایمیل، URL، آدرس دفتر، شماره تلفن، آدرس شبکه های اجتماعی و... باشد.

متن موجود در عنصر address معمولا بصورت ایتالیک نمایش داده شده و مرورگرها همیشه یک خط تیره قبل و بعد عنصر address اضافه می کنند.

آموزش کوتیشن ها در HTML

<cite > برای عنوان اثر در HTML

تگ cite در HTML عنوان یک اثر را مشخص می کند ( برای مثال یک کتاب، شعر، متن آهنگ، فیلم، بازی و...)

نکته: نام اشخاص نمی تواند عنوان اثر باشد.

متن در عنصر cite معمولا بصورت ایتالیک نمایش داده می شود.

آموزش کوتیشن ها در HTML

تگ <bdo > در HTML 

تگ bdo مخفف Bi-Directional Override می باشد. از این تگ در HTML برای تغییر دادن مسیر فعلی متن به کار می رود:

آموزش کوتیشن ها در HTML
دوره آموزش طراحی سایت آموزش طراحی سایت نقل قول ها در HTML آموزش HTML5 آموزش CSS3