🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی 🎁

آموزش Attribute ها در HTML

همه تگ های HTML می توانند Attribute داشته باشند، Attributes یا صفت ها اطلاعلات بیشتری را برای عناصر HTML فراهم می کنند.

آموزش Attribute ها در HTML

همه تگ های HTML می توانند Attribute داشته باشند، Attribute ها یا صفت ها اطلاعلات بیشتری را برای عناصر HTML فراهم می کنند. Attribute ها همیشه در تگ های آغازین (start tag) مشخص می شوند و نحوه نوشتن آن ها در HTML به شکل ("name=”value) می باشد.

صفت href

در HTML برای تعریف لینک ها (links) از تگ a استفاده می شود. این تگ دارای صفتی به نام href است که آدرس لینک را مشخص می سازد.

آموزش طراحی سایت

در HTML5 الزامی برای قرار دادن مقدار صفت درون " " نیست، اما W3C توصیه می کند که مقدار صفت های HTML درون یک جفت کوتیشن (" ") قرار گیرد. در بعضی مواقع استفاده از نقل قول (" ") ضروری هست مانند مواردی که بین دو کلمه space (فاصله) وجود دارد. مثال زیر یک نمونه ی اشتباه است که صفت title را به صورت صحیح نشان نمی دهد :

آموزش html

با اینکه استفاده از دابل کوتیشن رایج تر است اما شما می توانید از تک کوتیشن (‘ ‘) نیز استفاده کنید. در بعضی از مواقع ممکن است خود متن داری نقل قول “ یا ‘ باشد که در این حالت برای برای جلوگیری از خطا می توانید به شکل زیر از نقل قول ها استفاده کنید:

آموزش Attribute ها در html
آموزش html5

استفاده از نقل قول ها در اسناد دقیق تر مانند XHTML که دارای ساختار منظم تر و سخت گیرانه تری هستند ضروری است. xhtml مخفف کلمه ی Extensible HyperText Markup Language است که برگرفته از html می باشد. تفاوت مهم XHTML با HTML در این است که اسناد در XHTML باید به درستی نوشته شوند و تمامی قواعد و دستورها باید به درستی رعایت شوند که این موجب افزایش اطمینان از عملکرد صحیح سندها می شود.

آموزش طراحی سایت آموزش html آموزش Attribute ها در html