• تهرانپارس ، خ شهید محمود آمینه بزرگراه رسالت، پلاک 213، طبقه2، واحد7

  • 021-77295097 0912-8099518

  • شنبه تا پنجشنبه۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

آموزش Eventها در JQuery

آموزش Eventها در JQuery

کلیه اقدامات بازدید کننده مختلف که یک صفحه وب می تواند به آنها پاسخ دهد ، رویدادها (Events) خوانده می شوند.

مانند:

حرکت دادن یک ماوس بر روی یک عنصر

انتخاب یک دکمه رادیویی

کلیک روی یک عنصر

در جدول زیر نمونه هایی از رویدادهای رایج DOM آورده شده است:

JQuery Events

در jQuery  بیشتر رویدادهای DOM از یک متد JQuery مشابه استفاده می کنند. برای اختصاص یک رویداد click به همه پاراگرافهای یک صفحه ، می توانید این کار را انجام دهید:

JQuery Events

در گام بعد باید تعریف کنید هنگامی که این رویداد رخ داد چه عملی انجام بگیرد. شما باید عملکردی را به رویداد منتقل کنید:

JQuery Events

رویدادهای رایج JQuery

$(Document).Ready()

این متد به ما امکان می دهد وقتی یک سند HTML به طور کامل بارگیری شد ، یک عملی را انجام دهیم.

click()

این متد یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. این تابع هنگامی اجرا می شود که کاربر روی عنصر HTML کلیک کند.

مثال زیر نشان می دهد هنگامی که کاربر بر روی یک عنصر p کلیک می کند، عنصر p جاری مخفی می گردد:

JQuery Events

dblclick()

این متد نیز مشابه متد click() یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. این تابع هنگامی اجرا می شود که کاربر روی عنصر HTML دابل کلیک کند.

JQuery Events

mouseenter()

متد mouseenter() یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند.این تابع هنگامی که نشانگر ماوس وارد عنصر HTML می شود ، اجرا می شود.

JQuery Events

mouseleave()

متد mouseleave() یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. این تابع هنگامی که نشانگر ماوس عنصر HTML را ترک می کند، اجرا می شود.

JQuery Events

mousedown()

متد mousedown() یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. وقتی دکمه سمت چپ، وسط یا راست ماوس را فشار دهید، در حالی که ماوس بالای عنصر HTML قرار دارد، این تابع اجرا می شود.

JQuery Events

mouseup()

متد mouseup() یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. وقتی دکمه سمت چپ، وسط یا راست ماوس آزاد شد، در حالی که ماوس روی عنصر HTML قرار دارد، ین تابع اجرا می شود.

JQuery Events

hover()

این متد دو عملکرد انجام می دهد و در واقع ترکیب دو متد mouseenter() و mouseleave() می باشد. اولین عملکرد هنگامی که ماوس وارد عنصر HTML می شود و عملکرد دوم هنگام خروج ماوس از عنصر HTML اجرا می شود.

JQuery Events

focus()

متد focus () یک عملکرد یا تابعی را به یک فیلد فرم HTML متصل می کند. این عملکرد هنگامی انجام می شود که نشانگر وارد فیلد می شود.

JQuery Events

Blur()

متد blur () یک عملکرد یا تابعی را به یک فیلد فرم HTML متصل می کند. این عملکرد هنگامی انجام می شود که فیلد نشانگر را از دست می دهد.

JQuery Events

on() Method

متد on() یک یا چند عملکرد را به عناصری که انتخاب شده اند، متصل می کند. کد زیر یک رویداد click را به یک تگ p  وصل می کند:

JQuery Events

اتصال چند عملکرد به یک عنصر p :

JQuery Events