🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش Model در ASP.NET Core

مدل در یک برنامه MVC بیانگر وضعیت برنامه و هرگونه منطق کسب و کار یا عملیاتی است که باید توسط آن انجام شود. منطق کسب و کار باید در مدل encapsulate شود.

آموزش Model در ASP.NET Core

در این بخش کلاس هایی برای مدیریت فیلم ها در یک پایگاه داده اضافه می شود. کلاس های Model برنامه با Entity Framework Core (EF Core)برای کار با بانک اطلاعاتی استفاده می شود. EF Core یک ORM است که دسترسی به داده ها را ساده می کند. کلاس های Model به عنوان کلاس های POCO شناخته می شوند، زیرا هیچ گونه وابستگی به EF Core ندارند. آن ها خصوصیات داده هایی را که در پایگاه داده ذخیره می شوند، تعریف می کنند.

Add a data model

در محیط Visual Studio پروژه جدیدی با نام AppMovie ایجاد نمایید. برای این منظور از منوی File گزینه New Project را انتخاب کنید. در پنل سمت راست، الگوی پروژه ASP.NET Core Web Application (.NET Core) را مشاهده خواهید کرد. این گزینه را انتخاب کنید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

آموزش ASP.NET Core

در مرحله بعد برای پروژه نام AppMovie را در قسمت Project name وارد کنید و در ادامه بر روی دکمه Create کلیک کنید. انتخاب الگوی پروژه می تواند کمی گیج کننده باشد زیرا نام آن ها بسیار مشابه است. برای این مرحله گزینه Web Application را انتخاب کنید.

بعد از ایجاد پروژه بر روی نام پروژه کلیک راست نمایید و آیتم New Folder را انتخاب نمایید و فولدری با نام Models ایجاد نمایید. در مرحله بعد درون فولدر Models کلاسی با نام Movie ایجاد نموده و Property های زیر را طبق شکل در آن تعریف نمایید.

آموزش ASP.NET Core

ویژگی DataType نوع داده را Date مشخص می کند. بنابراین کاربر ملزم به وارد کردن اطلاعات زمان در قسمت تاریخ نیست و فقط تاریخ نمایش داده می شود ، نه اطلاعات زمان.

Scaffold the movie model

در این مرحله درون فولدر Pages فولدری به نام Movies ایجاد نمایید. سپس بر روی فولدر Movies کلیک راست نموده و Add > New Scaffolded Item را انتخاب نمایید. در کادر Add Scaffold گزینه Razor Pages using Entity Framework (CRUD) را انتخاب نمایید.

آموزش ASP.NET Core

در بخش Model class گزینه Movie (AppMovie.Models) را انتخاب کنید. در بخش Data context class بر روی علامت + کلیک کرده و مسیر را مطابق شکل تغییر دهید و بر روی گزینه Add کلیک کنید.

آموزش ASP.NET Core

در این حالت فایل appsettings.json با رشته اتصال مورد استفاده برای اتصال به یک پایگاه داده local به روز می شود. فرآیند scaffold فایل های زیر را ایجاد و فایل startup.cs را به روزرسانی می کند.

Pages/Movies: Create, Delete, Details, Edit, and Index

Data: RazorPagesMovieContext.cs

Initial migration

در این بخش از Console Package Manager برای ایجاد یک مهاجرت اولیه و به روز رسانی پایگاه داده استفاده می کنیم. برای این منظور از منوی Tools گزینه NuGet Package Manager Package Manager Console را انتخاب کنید.

آموزش ASP.NET Core

در این لحظه در پنجره Console دستورات زیر را وارد نمایید:

  • Add-Migration InitialCreate
  • Update-Database

Test the app

برنامه را با زدن f5 از صفحه کلید اجرا نموده و در نوار آدرس مرورگر آدرس زیر را وارد نمایید تا خروجی برنامه را ببینید.

https://localhost:port/movies/create

آموزش ASP.NET Core
آموزش asp.net core آموزش Model در ASP.NET Core آموزش Model مفهوم Scaffold دوره آموزش ASP.NET Core MVC