🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش ViewBag در ASP.NET Core MVC

در ASP.NET Core MVC از ViewBag برای انتقال اطلاعات از Controller به View استفاده می شود.

آموزش ViewBag در ASP.NET Core MVC

کار با ViewBag در ASP.NET Core MVC

در ASP.NET Core MVC روش های مختلفی برای ارسال اطلاعات از controller ها بهview وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از ViewBag است.

آموزش ViewBag

ViewBag یک پراپرتی داینامیک (Dynamic) از کلاس پایه Controller است و در هر کلاسی که از کلاس Controller ارث بری می کند می توان از این Property استفاده کرد. در ASP.NET Core تمامی کلاس های Controller از کلاس پایه Controller ارث بری می کنند، بنابراین شما می توانید از ViewBag به منظور انتقال اطلاعات از Controller به View استفاده کنید. منظور از داینامیک بودن پراپرتی ViewBag این است که بعد از تعریف هر پراپرتی از ViewBag، خود به خود این پراپرتی به کلاس اصافه می شود. ما با استفاده از این روش می توانیم اطلاعات را در قالب یک شیء به View ارسال کنیم و در حقیقت ما هیچگونه Model اضافی ای به View نخواهیم داد.

نحوه تعریف ViewBag در Action Method

برای تعریف یک ViewBag از کلمه کلیدی ViewBag استفاده کرده و پس از آن یک علامت . قرار داده و پس  از آن نامی را برای ViewBag خود انتخاب می کنیم. برای انتساب مقداری به ViewBag بعد از علامت مساوی مقدار موردنظر را وارد می کنیم.

آموزش ViewBag

پس از آنکه اطلاعاتی را توسط ViewBag در Controller ارسال کردیم می توان به راحتی و در هر قسمت از View مانند زیر اطلاعات را دریافت کرد:

ViewBag.Name@

نکته ای که باید درنظر داشته باشید این است که مقدار درون ViewBag فقط در طول Request جاری اعتبار دارد و در صورت Redirect شدن مقدار آن null خواهد شد.

آموزش asp.net core آموزش ViewBag کار با ViewBag آشنایی با ViewBag