آموزش Window Location در جاوا اسکریپت

در این بخش نحوه عملکرد Window Location در جاوا اسکریپت آموزش داده می شود. شیء window.location می تواند برای دریافت آدرس صفحه فعلی (URL) و هدایت مرورگر به صفحه جدید استفاده شود.

آموزش Window Location در جاوا اسکریپت

Window Location در جاوا اسکریپت

شیء window.location می تواند برای دریافت آدرس صفحه فعلی (URL) و هدایت مرورگر به صفحه جدید استفاده شود.

Window Location

شیء window.location را می توان بدون پیشوند window نوشت.

چند مثال در زیر نشان داده شده است:

1- window.location.href که آدرس (URL) صفحه فعلی را برمی گرداند.

2- window.location.hostname که نام دامنه (domain name) میزبان وب (web host) را برمی گرداند.

3- window.location.pathname که مسیر و نام فایل صفحه فعلی را برمی گرداند.

4- window.location.protocol که پروتکل وب استفاده شده را برمی گرداند ( :http: or https ).

5- ()window.location.assign که یک document جدید را بارگذاری می کند.

Window Location Href

ویژگی window.location.href در واقع URL صفحه فعلی را برمی گرداند.

مثال زیر href (URL) صفحه فعلی را نمایش می دهد:

Window Location Href in JavaScript

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Window Location Href in JavaScript

Window Location Hostname

ویژگی window.location.hostname نام میزبان اینترنت (internet host) را برمی گرداند (مربوط به صفحه فعلی).

مثال زیر نام host را نمایش می دهد.

Window Location Hostname in JavaScript

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Window Location Hostname in JavaScript

Window Location Pathname

ویژگی window.location.pathname نام مسیر صفحه فعلی را برمی گرداند.

مثال زیر نام مسیر URL فعلی را نمایش می دهد:

Window Location Pathname in JavaScript

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Window Location Pathname in JavaScript

Window Location Protocol

ویژگی window.location.protocol پروتکل وب صفحه را برمی گرداند.

مثال زیر پروتکل وب را نمایش می دهد:

Window Location Protocol in JavaScript

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Window Location Protocol in JavaScript

Window Location Port

ویژگی window.location.port شماره پورت host اینترنت ( مربوط به صفحه فعلی) را برمی گرداند.

مثال زیر نام host را نمایش می دهد:

Window Location Port in JavaScript

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Window Location Port in JavaScript

اکثر مرورگرها شماره پورت های پیش فرض را نمایش نمی دهند ( 80 برای http و 443 برای https ).

Window Location Assign

متد window.location.assign() یک document جدید را بارگیری می کند.

مثال زیر نحوه بارگذاری یک سند جدید را نشان می دهد:

Window Location Assign in JavaScript

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Window Location Assign in JavaScript
Window Location در جاوا اسکریپت آموزش جاوا اسکریپت

مقالات این دسته بندی