🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

تبدیل شیء به JSON در سی شارپ

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه شیء #C را با استفاده از Serialization به JSON تبدیل کنید.

تبدیل شیء به JSON در سی شارپ

تبدیل یک شیء به JSON در سی شارپ

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه شیء #C را با استفاده از Serialization به JSON تبدیل کنید.

JSON یا Javascript Object Notation برای ذخیره و انتقال داده استفاده می شود. همچنین JSON در فراخوانی های API برای تبادل داده ها از API به اپلیکیشن های مختلف وب یا از مرورگر به سرور و بالعکس استفاده می شود.

Serialization فرآیند ذخیره سازی حالت و وضعیت یک شیء و توانایی بازسازی آن در صورت لزوم است. برعکس آن به Deserialization معروف است.

فریمورک NET 5. کلاس JsonSerializer داخلی را در فضای نام System.Text.Json برای تبدیل اشیاء #C به JSON و بالعکس فراهم می کند.

فریمورک NET 4.x. هیچ کلاس JsonSerializer داخلی که اشیا را به JSON تبدیل کند ارائه نمی دهد. شما باید پکیج NuGet به نام Microsoft.Extensions.Configuration.Json را در پروژه خود نصب کنید تا System.Text.Json.JsonSerializer را در پروژه خود وارد کنید که می تواند برای تبدیل اشیا به JSON و بالعکس استفاده شود.

تبدیل شی به json

تبدیل شیء به رشته Minified JSON

مثال زیر تبدیل یک شی به یک رشته JSON کوچک شده را با استفاده از متد JsonSerializer class.Serialize نشان می دهد:

تبدیل شیء به رشته Minified JSON

خروجی قطعه کد بالا عبارت است از:

تبدیل شیء به رشته Minified JSON

همانطور که می بینید، به طور پیش فرض، رشته JSON در خروجی بالا کوچک می شود.

تبدیل شی به رشته Formatted JSON

مثال زیر تبدیل یک شی به رشته JSON فرمت شده را نشان می دهد:

تبدیل شی به رشته Formatted JSON

خروجی قطعه کد بالا عبارت است از:

تبدیل شی به رشته Formatted JSON

در مثال بالا، یک گزینه با WriteIndented=true به عنوان پارامتر در متد ()Serialize مشخص کردیم. این یک رشته فرمت شده با تورفتگی را برمی گرداند.

تبدیل یک لیست به یک رشته JSON

آنچه که در زیر می بینید یک list collection از اشیاء را به آرایه JSON تبدیل می کند.

تبدیل یک لیست به یک رشته JSON

خروجی قطعه کد بالا عبارت است از:

تبدیل یک لیست به یک رشته JSON

تبدیل یک شی به رشته UTF-8

Serialization به یک آرایه utf-8 byte کمی سریعتر از متد رشته است. این به این دلیل است که بایت های utf-8 برای تبدیل به رشته های utf-16 مورد نیاز نیست.

مثال زیر تبدیل یک شی به یک رشته JSON کوچک شده را با استفاده از متد JsonSerializer.SerializeToUtf8Bytes نشان می دهد.

تبدیل یک شی به رشته UTF-8

خروجی قطعه کد بالا عبارت است از:

تبدیل یک شی به رشته UTF-8

بنابراین، می توانید با استفاده از متد ()JsonConvert.Serialize در NET 4.x. و NET 5.، شیء #C را به روش های مختلف در نسخه های مختلف به JSON تبدیل کنید.

تبدیل شیء به JSON JSON String to Object آموزش سی شارپ

مقالات این دسته بندی