🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی 🎁

دستور UPDATE در SQL Server

در این بحش نحوه به روز رسانی داده های جداول پایگاه داده در SQL Server آموزش داده می شود.

دستور UPDATE در SQL Server

به روزرسانی داده های جدول با استفاده از UPDATE در SQL Server

SQL Server از SQL استاندارد برای به روز رسانی داده های جدول پشتیبانی می کند. از دستور UPDATE TABLE برای به روز رسانی رکوردهای جدول در SQL Server استفاده کنید.

به روزرسانی داده های جدول با استفاده از  UPDATE در SQL Server

توجه داشته باشید که کلمه WHERE اختیاری است، اما باید از آن برای به روز رسانی یک رکورد خاص استفاده کنید. یک دستور UPDATE بدون عبارت WHERE، مقادیر را در تمام ردیف های جدول به روز می کند.

در اینجا ما داده ها را در جدول Employee نشان داده شده در زیر به روز می کنیم.

دستور UPDATE در SQL Server

عبارت UPDATE زیر، مقدار ستون Email در جدول Employee ، جایی که EmployeeID برابر با 1 است ، را تغییر می دهد.

آموزش آپدیت داده های جدول دیتابیس

اکنون، کویری Select * from Employee نتیجه زیر را نمایش می دهد.

دستور UPDATE در SQL Server

به روز رسانی چندین ستون

با استفاده از عبارت UPDATE، می توانید چندین ستون را با تعیین چندین column-name = value جدا شده با کاما، همانطور که در زیر نشان داده شده است، به روز کنید.

به روز رسانی چندین ستون دیتابیس

اکنون، کویری Select * from Employee نتیجه زیر را نمایش می دهد.

دستور UPDATE در SQL Server

توجه داشته باشید که اگر هیچ رکورد منطبقی برای عبارت WHERE مشخص شده وجود نداشته باشد، دستور UPDATE هیچ رکوردی را به روز نمی کند.

می توانید ستون ها را با مقادیر محاسبه شده به روز کنید. در زیر با استفاده از یک عبارت UPDATE، حقوق همه کارکنان را در جدول Employee به مقدار 10٪ افزایش می دهد.

آموزش SQL Server

اکنون، کویری Select * from Employee نتیجه زیر را نمایش می دهد.

دستور UPDATE در SQL Server

برای به روز رسانی داده های یک جدول از جدول دیگر می توانید از subquery استفاده کنید. دستور UPDATE زیر با انتخاب Salary از جدول Employee برای مقادیر مشابه EmployeeID، حقوق (Salary ) را در جدول Consultant به روز می کند.

Update in SQL Server

توجه داشته باشید:

subquery باید یک مقدار sign column را برگرداند. در غیر این صورت خطا ایجاد می شود.

اگر subquery نتوانست ردیف منطبقی را پیدا کند، آنگاه مقدار به NULL به روز می شود.

دستور UPDATE در SQL Server به روز رسانی رکوردهای جدول آموزش SQL Server