🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی 🎁

قواعد نوشتاری CSS

در این بخش از آموزش طراحی سایت به آموزش syntax نوشتن دستورات css می پردازیم.

قواعد نوشتاری CSS

قواعد نوشتاری CSS

منظور از قواعد نوشتاری یا همان Syntax نحوه ی نوشتار دستورات یک زبان برنامه نویسی می باشد. در حقیقت اصلی ترین تفاوت بین زبان های برنامه نویسی همان تفاوت در قاعده نوشتاری آن ها می باشد.

آمورش CSS

قواعد نوشتاری CSS

(Syntax) یا همان قواعد نوشتاری زبان CSS بسیار ساده بوده و از سه قسمت اصلی تشکیل می شود:

  • (Selectors): آن عنصری که شما می خواهید استایلی برای آن درنظر بگیرید را نشانه گذاری می کند. در واقع Selector نامی است که برای اعمال یک گروه از تنظیمات و تغییرات روی عنصر مورد نظر استفاده می شود.
  • (Property’s): مشخصه ها و ویژگی های Selector ها می باشند که قصد دارید روی عناصر HTML اعمال کنید (برای مثال Background-color)
  • (Values): مقادیری هستند که به مشخصه ها داده می شوند (برای مثال مقدار رنگ آبی برای مشخصه ی رنگ پس زمینه)

declaration block یا بخش اعلان شامل یک یا چند declaration می باشد که با استفاده از علامت (;) از هم جدا شده اند.

هر declaration شامل یک مشخصه ی نام و یک مقدار می باشد که با (:) از هم جدا شده اند. چند CSS declaration با (;) و declaration blocks با کروشه {} از هم جدا شده اند.

در مثال زیر تمام تگ های p موجود در صفحه وسط چین شده و رنگ قرمز می گیرند:

آمورش طراحی سایت آمورش قواعد نوشتاری CSS

تشریح مثال بالا:

  • P یک selector می باشد.
  • Color یک مشخصه یا (property) می باشد و red یک مقدار یا (value) محسوب می شود.
  • text-align هم یک مشخصه محسوب شده و center هم یک مقدار محسوب می شود.
آموزش طراحی سایت آموزش CSS قواعد نوشتاری CSS سینتکس CSS آموزش CSS