🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

Hashtable در سی شارپ

در زبان سی شارپ، Hashtable یک کالکشن غیرجنریک است که عناصر را به صورت جفت های کلید و مقدار ذخیره می کند. کد به صورت hash و بهینه سازی شده ذخیره می شود. این نوع کالکشن جستجوها را با محاسبه کد hash شده هر کلید انجام می دهد.

Hashtable در سی شارپ

Hashtable در سی شارپ

Hashtable یک کالکشن غیرجنریک است که مشابه کالکشن Dictionary جفت های کلید-مقدار را ذخیره می کند. Hashtable جستجوها را با محاسبه هش کد هر کلید بهینه می کند و آن را در یک bucket مختلف به صورت داخلی ذخیره می کند و سپس هش کد مربوط به کلید تعیین شده را در زمان دسترسی به مقادیر مطابقت می دهد.

خصوصیات و ویژگی های Hashtable

1- Hashtable جفت های کلید-مقدار را ذخیره می کند.

2- در فضای نام System.Collection قرار می گیرد.

3- Interface با نام IDictionary را پیاده سازی می کند.

4- کلیدها باید منحصر به فرد باشند و نمی توانند تهی باشند.

5- مقادیر می توانند تهی یا تکراری باشند.

6- به مقادیر می توان از طریق قرار دادن کلید مرتبط در indexer، به عنوان مثال myHashtable[key]، دسترسی داشت.

7- عناصر به عنوان اشیاء DictionaryEntry ذخیره می شوند.

ایجاد Hashtable

مثال زیر ایجاد یک Hashtable و افزودن عناصر را نشان می دهد.

Hashtable in C#

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

ایجاد Hashtable

مجموعه Hashtable می تواند شامل تمام عناصر Dictionary باشد، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

Hashtable in C#

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

Hashtable در سی شارپ

به روز رسانی Hashtable

شما می توانید مقدار یک کلید موجود را از Hashtable با قرار دادن کلید در indexer بازیابی کنید. Hashtable یک مجموعه غیر عمومی است، بنابراین باید مقادیر cast را در حین بازیابی آن تایپ کنید.

به روز رسانی Hashtable

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

Update Hashtable in C#

حذف عناصر در Hashtable

متد ()Remove مقدار کلیدی را که با مقدار مشخص شده در Hashtable مطابقت دارد حذف می کند. اگر کلید مشخص شده در Hashtable پیدا نشود،KeyNotfoundException ایجاد می شود، بنابراین قبل از حذف، وجود کلید را با استفاده از متد ()ContainsKey بررسی کنید.

از متد ()Clear برای حذف تمام عناصر استفاده کنید.

حذف عناصر در  Hashtable

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

آموزش زبان سی شارپ
Hashtable در سی شارپ تعریف Hashtable در سی شارپ آموزش زبان سی شارپ

مقالات این دسته بندی