🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁
آموزش Design Patterns, در دوره آموزش Design Patterns دانشجو با انواع design pattern ها ، الگوهای طراحی شی گرا و اصول SOLID آشنا می شود.

اصول و الگوهای طراحی شی گرا

 • طول دوره: 40 ساعت
 • مدرس: مهندس رضا ارجمند
 • تاریخ شروع: 1400/02/23
 • ساعت برگزاری:
 • مبلغ دوره: 1,800,000 تومان

درباره دوره

اصول طراحی Principles & Patterns قواعد و قوانینی هستند که به عنوان مبنا و پایه ی تصمیمات در طراحی استفاده می شوند تا از به وجود آمدن مشکلات در طراحی جلوگیری کنند.

سرفصل دوره آموزشی

آشنایی با طراحی نرم افزار

 • طراحی نرم افزار چیست؟
 • چالش های رایج طراحی نرم افزار
 • سطوح مختلف در طراحی نرم افزار (Detailed Design, Architectural Design و ... )
 • نقش ها و وظایف مختلف در فرآیند طراحی نرم افزار (معمار نرم افزار، طراح نرم افزار، توسعه دهنده و ...)

مبانی طراحی نرم افزار

 • Modularization
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Cohesion
 • Coupling

آشنایی با Design Smell ها

 • Design Smell چیست؟
 • آشنایی با Design Smell های رایج
  • Rigidity
  • Fragility
  • Immobility
  • Viscosity
  • Needless Complexity
  • Needless Repetition
  • Opacity

اصول SOLID

 • Single Responsibility Principle (SRP)
 • Open-Closed Principle (OCP)
 • Liskov Substitution Principle (LSP)
 • Interface Segregation Principle (ISP)
 • Dependency Inversion Principle (DIP)

اصول Component Cohesion

 • The Reuse/Release Equivalency Principle (REP)
 • Common-Reuse Principle (CRP)
 • Common-Closure Principle (CCP)

اصول Component Coupling

 • Acyclic Dependencies Principle (ADP)
 • Stable-Dependencies Principle (SDP)
 • Stable-Abstractions Principle (SAP)

اصول و قواعد دیگر

 • KISS
 • YAGNI
 • DRY
 • Composition over inheritance
 • Law of Demeter (Principle of least knowledge)

الگوهای طراحی GOF

Creational Patterns

 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Singleton

Behavioral Patterns

 • Chain of responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template method
 • Visitor

Structural Patterns

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

الگوهای دیگر

 • Specification
 • Composite Specification
 • Object Pool
 • Private Class Data

پیش نیاز دوره

حداقل 2 سال سابقه برنامه نویسی با زبان C#