آموزش معماری نرم افزار، در دوره آموزش معماری نرم افزار (Software Architecture) دانشجو با اصول طراحی شی گراء، Domain Driven Design، الگوهای طراحی، تفکر DDD ، الگوی CQRS و همچنین Evevnt Sourcing آشنا می گردد.

دوره آموزش معماری نرم افزار

 • طول دوره: 48 ساعت
 • مدرس: مهندس رضا ارجمند
 • تاریخ شروع: 1400/05/14
 • ساعت برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 17 تا 21
 • مبلغ دوره: 2,400,000 تومان

درباره دوره

در این دوره دانشجو با اصول طراحی شی گراء آشنا شده و می تواند کلاس های استاندارد، قابل تست و قابل نگهداری طراحی کند. همچنین با تفکر DDD آشنا شده و میتواند در پروژه های خود از این رویکرد و همچنین تلفیق آن با الگوی CQRS برای توسعه ی نرم افزار استفاده نماید.

سرفصل دوره آموزشی

اصول طراحی

 • آشنایی با Design Smell های متداول و نشانه های آنها
 • اصول طراحی SOLID
 • Single Responsibility Principle
 • Open/closed principle
 • Liskov substitution principle
 • Interface segregation principle
 • Dependency inversion principle
 • آشنایی با تکنیک Dependency Injection
 • آشنایی با IoCC های معروف دات نت و نحوه ی استفاده از آنها
 • نگاهی بر الگوی Service Locator
 • آشنایی با اصول KISS، DRY، YAGNI، SoC

تست نرم افزار

طراحی پیشرفته آبجکت

 • آشنایی با انواع تست نرم افزار (Unit Testing، Integration Testing و ... )
 • آشنایی با رویکرد Test Driven Development و مفاهیم آن
 • اصول نوشتن Unit Test و کار با MS Test
 • تکنیک Mocking و کار با کتابخانه ی Moq جهت پیاده سازی آن
 • استفاده از ابزارهای ویژوال استودیو جهت ساخت کتابخانه های Fake جهت تست

Domain Driven Design

 • آشنایی با تفکر و رویکرد Domain-Driven در طراحی نرم افزار
 • مفاهیم Domain، Domain Model، Ubiquitous Language و ...
 • مفهوم Sub-Domain و انواع آن (Core، Generic، Supporting)
 • آشنایی با Bounded Context و سند Context Map
 • پیاده سازی ACL ها جهت ارتباط بین Bounded Context ها
 • مفهوم Aggregate و Aggregate Root
 • مفهوم Entity و Value Object
 • آشنایی با Service های مختلف (Domain Service، Application Service و ... )
 • آشنایی با Domain Event ها

معماری نرم افزار

 • آشنایی با Onion Architecture (معماری پیاز) و نحوه ی لایه بندی در آن
 • لایه Domain
 • مفهوم Business Logic و نحوه جداسازی آن از زیرساخت نرم افزار
 • اصل Persistence Ignorance
 • یادگیری الگوهای متداول این لایه :

  • Factory Method Pattern
  • State Pattern
  • Template Method Pattern
  • Decorator Pattern
  • Strategy Pattern
 • Specification & Composite Specification
 • لایه Application
 • مفهوم Application Logic و وظایف لایه ی Application
 • نگاهی بر سرویس های مبتنی بر Workflow و آشنایی با WF
 • یادگیری الگوهای متداول این لایه :

  • Observer Pattern
  • Mediator Pattern
  • Event Aggregator Pattern
  • Adapter Pattern
  • Command Pattern
  • لایه Service
 • نگاهی بر SOA و اصول آن
 • آشنایی با REST و سرویس های RESTful
 • پیاده سازی سرویس های RESTful باNET Web API
 • نگاهی بر سرویس های SOAP و WCF
 • لایه DataAccess
 • نگاهی بر ORM های معروف دات نت
 • مقایسه ی  EF Core و NHibernate و استفاده از آن در رویکرد DDD
 • آشنایی با NHibernate
 • آشنایی با انوع Mapping در NHibernate
 • آشنایی با Session ها در NHibernate
 • آشنایی با Component Mapping، Collection Mapping، Inheritance Mapping و ... در NHibernate
 • یادگیری نحوه ی Map کردن Entity ها و Value Object ها در NHibernate
 • مدیریت همزمانی (Concurrency) در NHibernate
 • کار با Interceptor ها، Event ها و Caching در NHibernate
 • Connection و Transaction
 • یادگیری الگوهای متدوال برای کار با پایگاه داده :

  • Repository
  • Unit of Work
  • Transaction Per Request
  • Transaction Per Use Case
 • لایه Presentation
 • نگاهی بر مفهوم Task-Based UI
 • نگاهی بر برنامه های وب تک صفحه ای - Single Page Applications
 • نگاهی بر Rich Desktop Clients
 • آشنایی با الگوی MVC و فریم ورک های متدوال جاوا اسکریپت مانند Angular 
 • آشنایی با الگوی MVVM و پیاده سازی آن در WPF
 • آشنایی با فریم ورک های جاوا اسکریپت تحت MVVM مانند Knockout JS
 • Cross Cuttings
 • Security
 • آشنایی با مفهوم Claim-Based Identity
 • آشنایی با OAuth 2
 • آشنایی با پروژه ی OWIN و Katana
 • یادگیریNET Identity
 • پیاده سازی مکانیزم احراز هویت باNET Identity و OWIN
 • Logging
 • پیاده سازی مکانیزم ثبت رویداد ها (Event Log)
 • پیاده سازی مکانیزم ثبت Exception Log و معرفی کتابخانه های مرتبط
 • پیاده سازی مکانیزم ثبت Audit Log
 • Caching
 • Configuration Management

الگوی CQRS

 • آشنایی با الگوی CQRS
 • آشنایی با مفهوم Eventual Consistency و مدل BASE
 • آشنایی با Command ها و Command Handler ها
 • آشنایی با Event ها و Event Handler ها
 • آشنایی با Event Bus و Command Bus
 • Messaging و معماری Event-Driven
 • آشنایی با MSMQ
 • آشنایی با مفهوم Service Bus در SOA
 • پیاده سازی زیر ساخت Messaging با RhinoBus

 

پیش نیاز دوره

با توجه به تخصصی بودن دوره آموزشی معماری نرم افزارهای Enterprise در دات نت مخاطبین می بایست حداقل 3 سال سابقه کار برنامه نویسی داشته باشند.