🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁
در دوره آموزشی ASP.Net Core Web API و 9 Angular دانشجو سرویس های REST و جدیدترین تکنولوژی مایکروسافت به نام ASP.NET Core را فرا می گیرد.

دوره آموزش ASP.Net Core و Angular

 • طول دوره: 45 ساعت
 • مدرس: مهندس رامشینی
 • تاریخ شروع: 1400/02/08
 • ساعت برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها 17:00 الی 21:00
 • مبلغ دوره: 3,300,000 تومان

درباره دوره

در این دوره آموزشی به آموزش Angular9 ، آموزش Web API و ASP.NET Core می پردازیم.

سرفصل دوره آموزشی

بخش اول: معرفی فریم ورک های SPA و کار با Angular 9

هدف اصلی از این بخش ساخت SPA Client برای پروژه است. در این بخش تمامی تکنیک های مورد نیاز برای توسعه رابط کاربری برنامه با استفاده از angular 9 تدریس خواهد شد. در این بخش با ساخت 2 پروژه کاربردی، مفاهیم و مقدمات Angular به دانشجویان آموزش داده خواهد شد. همچنین در ساخت پروژه ها از طراحی بسیار زیبای Material Design استفاده خواهد شد.

راه اندازی محیط توسعه Angular

 • آشنایی با TypeScript, NPM, Angular CLI و نصب آن ها
 • ECMA 6
 • معرفی IDE های مناسب برای توسعه انگولار
 • معرفی افزونه های پرکاربرد VS Code جهت توسعه پروژه های Angular

مقدمات و مفاهیم اولیه ی Angular

 • آشنایی با ساختار و معماری انگولار
 • آشنایی با Module ، Component و Service
 • آشنایی با Template و View ها
 • آشنایی با مکانیزم Dependency Injection در Angular
 • آموزش Angular CLI و دستورات آن
  • ng new
  • ng serve
  • ng generate
  • ng build
  • ng test

Component ها و Directive ها در Angular

 • بررسی مفهوم Directive و انواع آن
 • آشنایی با Metadata و Annotation های Component ها
 • Component Selector و حالت های مختلف آن (ByTagName, ByCss, …)
 • نحوه تعیین Component Template
 • نحوه ی کار با CSS ها و اعمال CSS به آنها
 • بررسی انواع Two-Way Binding 
 • بررسی Life Cycle یک Component 
 • بررسی Directives های پرکاربرد Angular مانند NgIf, NgSwitch, NgStyle
 • آموزش Component Interaction و ارتباط بین کامپوننت ها
  • Input
  • Output
  • ViewChild

کار با فرم ها در Angular

 • آشنایی با Template Driven Form
 • آشنایی با Reactive Form
 • آموزش کار با FormGroup, FormControl
 • آموزش Validation فرم های Angular
 • آموزش کار با فایل و آپلود فایل در Angular

ارتباط با سرور در Angular

 • آشنایی با Observable ها و کتابخانه ی RxJS
 • نصب و اضافه کردن ماژول HttpClient
 • نحوه ارسال درخواست های Http مختلف
 • مدیریت خطاهای دریافتی از سرور
 • مکانیزم Retry در کتابخانه ی RxJs
 • آشنایی با Behavior Subject
 • شنایی با Interception و نحوه نوشتن Interceptor

Routing در Angular

 • آشنایی با Client-Side Routing در SPA ها
 • نصب و اضافه کردن ماژول Routing
 • نحوه تنظیم Route های مختلف
 • استفاده از RouterOutlet
 • استفاده از RouterLink
 • آشنایی با استراتژی های مختلف Routing
 • پاس دادن مقادیر با Route Parameters
 • کار با ActivatedRoute و همچنین Event های Router مانند NavigationStart
 • نحوه راه اندازی NestedRouting
 • نحوه کار با Routing Guards

بخش دوم: Asp.net core web api

هدف از این بخش آموزش مفاهیم .net core و web api است. همچنین مواردی همچون Archtecture و Security در این بخش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش با ایجاد پروژه های متنوع Use Case ها و تکنیک های متفاوت به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.

بررسی مفاهیم REST

 • تعریف REST و RESTful API
 • بررسی 7 Constraint در REST
 • Client-Server
 • Uniform Interface
 • Layered System
 • Cache
 • Stateless
 • Code-on-demand
 • بررسی HATEAOS) Hypermedia As The Engine Of Application State)
 • بررسی ION Specification
 • بررسی Richardson Maturity Model
 • قوانین طراحی سرویس های REST
 • آشنایی با Verb های HTTP مانند Put, Delete, Get, Post, Options, Patch
 • بررسی موضوع Content-Negotiation

مقدمات ASP.NET Core 

 • آشنایی با .NET Core
 • معرفی NET Core
 • مزایا و قابلیت هایNET Core
 • آشنایی با .NET Core CLI
 • بررسی Middlewareها در NET Core
 • آشنایی با مکانیزم Routing
 • نحوه انجام Paging , Sorting و Filtering
 • آشنایی با Filter ها و نوشتن Custom Filter
 • آشنایی با Application Part ها
 • آشنایی با Package Manager ها و نحوه کار با آنها در Visual Studio 2019
 • آشنایی با Configuration Provider ها
 • مدیریت خطاها و Exception ها

مباحث پیشرفته ASP.NET Core

 • نحوه ی مستند سازی API و کار با ابزار Swagger
 • مدیریت تغییرات و استراتژی های Versioning
 • بررسی مکانیزم Caching و کار با Header های مخصوص به Cache
 • فشرده سازی Response ها
 • آشنایی با Asynchronous Programming و Controller های Async در NET Core

آموزش کامل Dependency Injection

 • نگاهی به اصول طراحی SOLID
 • آموزش اصل (DIP) Dependency Inversion Principle
 • loosely coupled components
 • آشنایی با مفهوم Dependency Injection (DI)
 • آموزش Inversion Of Control (IOC)
  • Constructor Injection
  • Property Injection
  • Method Injection
 • کار با Built-in DI Container .Net Core
 • تغییر دادن Built-in DI Container .Net Core
 • آشنایی با castle windsor
 • آشنایی با Autofac
 • آشنایی با انواع lifecycle ها
  • singleton
  • transient
  • scoped

معماری نرم افزار

 • آشنایی با معماری لایه ای
 • آشنایی با onion architecture و نحوه لایه بندی در آن
 • تحلیل، بررسی و پیاده سازی لایه های مختلف در معماری onion
 • پیاده سازی لایه Domain
 • مفهوم Business Logic و نحوه جداسازی آن از زیرساخت نرم افزار
 • پیاده سازی لایه Application
 • مفهوم Application Logic و وظایف لایه Application
 • پیاده سازی لایه Repository
 • پیاده سازی Generic Repository
 • پیاده سازی لایه Infrastructure
 • پیاده سازی لایه Presentation

دسترسی به داده ها با Entity Framework Core

 • آشنایی با EF Core
 • Installing EF Core
 • آشنایی با رویکرد های استفاده از EF Core
 • Database First
 • Code First
 • Introducing DBContext
 • تعریف DbSet ها
 • Setting Connection String
 • EF Core Migration
 • Adding Data To Database
 • Updating Data
 • Deleting Data
 • Query Data From Database
 • Mapping (Fluent API & Data Annotation)

Authentication & Authorization

 • آشنایی با Token Authentication
 • آشنایی با OAuth و OpenId Connect
 • آشنایی با انواع Token مانند ( Access Token, Id Token, Refresh Token )
 • آشنایی با Identity Server 4 و راه اندازی آن
 • آشنایی با انواع Grant-type ها در IdentityServer4
  • ClientCredentials
  • Authorization Code
  • Resource Owner Password
 • ارتباط بین کلاینت های مختلف با IdentityServer
 • برقراری امنیت Api به کمک IdentityServer
 • ایجاد Token برای احراز هویت و نحوه دریافت آن
 • پیاده سازی انواع سطح دسترسی و نقش های مختلف در سیستم

Git & Source Control

 • git چیست؟
 • آموزش Source Control
 • آشنایی با Source Control های مختلف مثل gitlab و github
 • تفاوت git و github
 • آموزش نحوه کار با سایت github.com
 • آموزش دستورات مهم و کاربردی git
  • init
  • status
  • commit
  • push
  • pull

راه اندازی و Host کردن یک پروژه ی ASP.NET Core

 • مفهوم CORS و نحوه فعال سازی آن درNET Core
 • بررسی روش های Hosting مختلف درNET Core
 • آشنایی با Kestrel
 • آشنایی با IWebHostBuilder و IHostBuilder
 • بررسی WebHost و GenericHost

پیش نیاز دوره

 • تسلط بر زبان #C و مفاهیم برنامه نویسی وب
 • تسلط بر HTML ، CSS و سابقه کار با Javascript