🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی 🎁
دوره آموزش جاوا j2se، در این دوره از آموزش Java دانشجویان با زبان قدرتمند java آشنا شده و می توانند برنامه های کاربردی را به انجام برسانند.

دوره آموزش جاوا (j2se)

درباره دوره

از ویژگی‌های زبان جاوا java قابل حمل بودن آن است. یعنی برنامهٔ نوشته شده به زبان جاوا java باید به‌طور مشابهی در کامپیوترهای مختلف با سخت‌افزارهای متفاوت اجرا شود

سرفصل دوره آموزشی

بخش اول آموزش جاوا:معرفی جاوا

 • چرا open source ؟
 • انواع زبان های برنامه نویسی
 • بررسی roadmap جهت موفقیت در برنامه نویسی به زبان java
 • مقایسه مفسر ها و کامپایلر ها
 • نحوه اجرای برنامه های Java
 • ویرایش های Java و قابلیت های آنها
 • برنامه نویسی Object Oriented Programming
 • کتابخانه کلاس Java
 • محیط توسعه Java
 • JDK (java developer kit)
 • JVM (java virtual machine)
 • JRE (java runtime environment)
 • Garbage collection
 • Java Naming conventions

بخش دوم آموزش جاوا : برنامه نویسی در Java

 • نصب java روی سیستم عامل
 • استفاده از Intellij idea جهت توسعه نرم افزار
 • نوع های اصلی primitive type
 • Wrapper Classes در Java
 • حافظه های heap و stack
 • Local variable ها
 • انواع عملگرها در جاوا
 • عبارات کنترل و تکرار
 • ساختار های کنترلی در Java
 • ساختار های شرطی در Java
 • عبارت تکرار while
 • عبارات شمارنده و کنترل تکرار
 • عبارات تکرار for
 • عبارت do- while
 • عبارت چند انتخابی switch
 • بررسی عبارت های کلیدی break ، continue و return
 • کار با رشته ها در Java

بخش سوم آموزش جاوا : Object Oriented Programming

 • تعریف کلاس
 • نمونه سازی یک شی از کلاس
 • کاربرد متد ها و Attribute ها
 • مقدار دهی اولیه شی ها با سازنده ها
 • مفاهیم کنترل دسترسی (package ,Public , private , protected)
 • کلمه کلیدی this
 • مفهوم static
 • Static import
 • Static block
 • Encapsulation و متد های setter و getter
 • Finalize
 • Inheritance
 • کلاس Object
 • برنامه نویسی چند ریختی Polymorphism
 • مفهوم abstraction
 • کلاس های abstract
 • کلاس ها و متد های final
 • مفهوم Super class و Sub class
 • بررسی توالی وراث
 • توالی ساخت object ها در وراثت
 • بررسی overriding
 • پیاده سازی composition و بررسی اهمیت آن در پیاده سازی نرم افزار

بخش چهارم آموزش جاوا : کار با Stringها ، Array و Fileها

 • Value Type ها و Refrence Type ها
 • آرایه ها در Java
 • عبارت for پیشرفته
 • آرایه های تک بعدی و دو بعدی
 • آرگومان های خط فرمان
 • Array list
 • کار با رشته ها در جاوا
 • کلاس String
 • متدهای کار با کاراکترها و رشته ها
 • مقایسه رشته ها در Java
 • متد های String
 • اتصال و استخراج رشته ها

بخش پنجم آموزش جاوا : Collection ها

 • لیست های پیوندی
 • comparable و comparator
 • Map
 • Hash map
 • Tree map
 • Hash set
 • Set
 • Vector

بخش ششم آموزش جاوا : ساخت رابط کاربری با استفاده از java fx

 • Gridpane layout
 • Hbox layout
 • Borderpane layout
 • Java fx controls
 • Radiobutton
 • Check box
 • Combobox
 • Choice box
 • Slider
 • Spinner
 • ColorPicker
 • Titled pane
 • Event handlers
 • Dialog pane
 • Key event
 • Toolbar
 • Use css in javafx
 • استفاده از SceneBuilder
 • پیاده سازی مینی پروژه با استفاده از java fx

بخش هفتم آموزش جاوا : Generic

 • بررسی انواع generic و محل استفاده از آن ها
 • متدهای generic
 • کلاس های generic
 • Type inference
 • Wild cardها

بخش هشتم آموزش جاوا : I/O

 • Filewriter کلاس
 • File Reader
 • Closable
 • Try with resources
 • Buffered Reader
 • Load Big Location and Exits Files
 • Byte streams
 • Reading Binary data
 • Serialization

بخش نهم آموزش جاوا : Xml , Json , Properties

 • ایجاد ،خواندن، نوشتن و اعمال تغییرات در فایل های xml توسط JDOM
 • کاربرد Json
 • انجام انواع تراکنش ها روی Json
 • استفاده از فایل های Properties در Java و internationalization

بخش دهم آموزش جاوا : Exception

 • بررسی خطاهای رایج در برنامه نویسی
 • کلاس هایException
 • بررسی انواع Exception
 • Finally
 • Multi-catch
 • اعلان استثنا جدید
 • آزاد سازی خودکار منابع

بخش یازدهم آموزش جاوا : ارتباط با پایگاه داده ها

 • آشنایی با JDBC
 • Driver class
 • Driver Manager
 • Prepared statement Concept
 • آشنایی به DML و DDL
 • دستورات پر کاربرد SQL
 • دستورات پرس و جو در SQL
 • آموزش نصب و پیکر بندی MY SQL
 • ارتباط Java با پایگاه داده ها
 • مدیریت تراکنش ها در JDBC

بخش دوازدهم آموزش جاوا: امکانات جدید java 8

 • Lambda expression
 • Functional programming
 • Functional Interface
 • Predicate
 • Suppliers
 • Streams
 • Intermediate and Terminal Operations
 • Flatmap

پیش نیاز دوره

دوره آموزشی منطق و مقدمات برنامه نویسی