🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁
آموزش asp.net core ، در این دوره شما را با فریمورک asp.net core 5 آشنا کرده و یک سایت خبری برای دانشجویان پیاده سازی می کنیم.

دوره آموزش ASP.Net Core

 • طول دوره: 48 ساعت
 • مدرس: مهندس رامشینی
 • تاریخ شروع: 1402/06/07
 • ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
 • مبلغ دوره: 3،600،000 تومان

درباره دوره

ASP.NET Core MVC یک فریمورک قدرتمند برای ساخت برنامه های وب با استفاده از الگوی طراحی Model-View-Controller است.

سرفصل دوره آموزشی

بخش اول: معرفی ASP.NET Core

 • Introduction NET core MVC
 • MVC Pattern
 • Understanding Model
 • Understanding View
 • Controller & Action
 • Understanding Action result
 • Producing an HTML Response
 • Action return types
 • Performing Redirections
 • MVC Conventions

بخش دوم : ایجاد یک پروژه جدید ASP.NET Core MVC

 • Template Empty
 • Template MVC
 • Use NuGet for Installing Bootstrap 4
 • Add a Controller
 • Add a Model
 • Add a view
 • Rendering Web Pages
 • Introducing Tag Helpers
 • Designing a Data Model
 • View Bag
 • View data
 • Temp Data
 • Linking Action Method
 • Creating the Layout
 • Applying a Layout
 • Using a View Start File
 • Using View Imports
 • Using Razor expressions
 • Scaffolding
 • Strongly Type View
 • Building the Form
 • Model Binding
 • Adding Validation

بخش سوم: مروری بر قابلیت های کلیدی زبان #C

 • Extension Methods
 • Lambda Expressions
 • Delegate
 • Anonymous Types
 • Generic Constraints
 • Func
 • Action
 • Predicate

بخش چهارم: URL Routing

 • Introducing URL Patterns
 • Creating and Registering a Simple Route
 • Using Attribute Routing
 • Apply Attribute Routing
 • Creating an Area
 • Creating an Area Route

بخش پنجم: Dependency Injection

 • Dependency Injection Introduction
 • Dependency Inversion Principle
 • Dependency Injection
 • Inversion of Control ( IOC )
 • Working Built-in .Net Core IOC Container
 • Service Lifetimes (Singleton , Scoped , Transient )
 • Replacing Built-in .Net Core IOC Container with a Third Party Container

بخش ششم: معرفی و کار با Entity Framework core

 • Entity Framework Core Introduction
 • Difference between EF Core & EF 7
 • Installing EF Core
 • Model Design
 • Introducing DbContext
 • Setting Connection String
 • EF core Migration
 • Add data to Database
 • Updating data
 • Deleting data
 • Mapping ( Fluent API & Data Annotation )
 • Different type of Relation
 • One-To-One Relation
 • One-To-Many Relation
 • Many-To-Many Relation

بخش هفتم: Authentication & Authorization

 • آشنایی با Token Authentication
 • آشنایی با OAuth و OpenId Connect
 • آشنایی با انواع Token مانند ( Access Token, Id Token, Refresh Token )
 • آشنایی با Identity Server 4 و راه اندازی آن
 • آشنایی با انواع Grant-type ها در IdentityServer4
  • ClientCredentials
  • Authorization Code
  • Resource Owner Password
 • ارتباط بین کلاینت های مختلف با IdentityServer
 • برقراری امنیت Api به کمک IdentityServer
 • ایجاد Token برای احراز هویت و نحوه دریافت آن
 • پیاده سازی انواع سطح دسترسی و نقش های مختلف در سیستم

بخش هشتم: Git & Source Control

 • git چیست؟
 • آموزش Source Control
 • آشنایی با Source Control های مختلف مثل gitlab و github
 • تفاوت git و github
 • آموزش نحوه کار با سایت github.com
 • آموزش دستورات مهم و کاربردی git
  • init
  • status
  • commit
  • push
  • pull
 • آموزش مدیریت فایل ها در Visual Studio

بخش نهم: معماری نرم افزار

 • آشنایی با معماری لایه ای
 • آشنایی با onion architecture و نحوه لایه بندی در آن
 • تحلیل، بررسی و پیاده سازی لایه های مختلف در معماری onion
 • پیاده سازی لایه Domain
 • مفهوم Business Logic و نحوه جداسازی آن از زیرساخت نرم افزار
 • پیاده سازی لایه Application
 • مفهوم Application Logic و وظایف لایه Application
 • پیاده سازی لایه Repository
 • نگاهی بر ORM های معروف .net
 • مقایسه EF و NHibernate
 • پیاده سازی Generic Repository
 • پیاده سازی لایه Infrastructure
 • پیاده سازی لایه Presentation
 • پیاده سازی ارتباط بین لایه ها با استفاده از Dependency Injection

بخش دهم : قابلیت های پروژه سایت خبری که در این دوره آموزش داده می شود.

 • معرفی پنل مدیریتی AdminLTE و استفاده از آن در پروژه سایت خبری
 • ایجاد بخش لاگین (تعریف کاربر، حذف و ویرایش کاربر)
 • تعیین سطح دسترسی کاربران
 • ایجاد بخش نظرات کاربران
 • ایجاد بخش دسته بندی اخبار سایت
 • ایجاد بخش افزودن خبر در سایت و کار با CKEditor
 • نمایش آمار بازدید هر خبر در سایت
 • ایجاد بخش ارسال نظرات کاربران و پاسخ به آن ها
 • تایید نظرات و کامنت های کاربران
 • آپلود تصویر و درج تبلیغ در سایت
 • نمایش ویدیو در سایت
 • ایجاد یک صفحه بندی زیبا

بخش یازدهم: راه اندازی و Host کردن یک پروژه ی ASP.NET Core

 • مفهوم CORS و نحوه فعال سازی آن درNET Core
 • بررسی روش های Hosting مختلف درNET Core
 • آشنایی با Kestrel
 • آشنایی با IWebHostBuilder و IHostBuilder
 • بررسی WebHost و GenericHost

پیش نیاز دوره

دوره آموزشی طراحی سایت

دوره آموزشی #C