🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁
آموزش Entity Framework Core, در دوره آموزش Entity Framework Core دانشجویان با تکنولوژی EF Core به طور کامل آشنا می شوند.

دوره آموزش Entity Framework Core

درباره دوره

Entity Framework Core جدیدترین تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت لایه ی Data Access در برنامه های cross-platform است. Entity Framework Core یک نسخه ی سبک، قابل توسعه و cross-platform است. Entity Framework Core دسترسی به داده ها را ساده می سازد و به برنامه نویسان اجازه می دهد تا مدل مفهومی مورد نیاز برای کسب و کار خود را ایجاد کنند.

سرفصل دوره آموزشی

مروری بر قابلیت های مهم زبان #C

 • Extension Methods
 • Anonymous Types
 • Lambda Expressions
 • Delegate
 • Func
 • Action
 • Predicate

کار با Genericها در #C

 • Generic Method
 • Generic Class
 • Generic Interface
 • Generic Inheritance
 • Generic Constraints

Dependency Injection

 • Dependency Injection Introduction
 • Dependency Inversion Principle
 • Inversion Of Control (IOC)
 • Service Lifetimes(Singleton, Scoped, Transient)
 • Introducing Popular IOC Containers

Entity Framework Core

 • Entity Framework Core Introduction
 • Difference Between EF Core & EF 7
 • NuGet چیست ؟
 • Installing EF Core
 • آشنایی با رویکرد های استفاده از EF Core
 • Database First
 • Code First
 • Model Design
 • Introducing DBContext
 • تعریف DbSet ها
 • Setting Connection String
 • EF Core Migration
 • Adding Data To Database
 • Updating Data
 • Deleting Data
 • Query Data From Database
 • Mapping (Fluent API & Data Annotation)
 • Different Types Of Relations
 • One-to-One Relation
 • One-To-Many Relation
 • Many-To-Many Relation
 • Filtering Data
 • Searching Data
 • Eager Loading
 • Explicit Loading
 • Sorting and Paging
 • Projection
 • Join Entities
 • Like in EF Core
 • Managing Concurrency
 • Inheritance
 • Shadow Property
 • EF In Onion Architecture
 • Transaction
 • Generic Repository

یادگیری الگوهای متدوال برای کار با پایگاه داده :

 • الگوی طراحی Repository
 • الگوی طراحی Unit of Work
 • Transaction Per Request
 • Transaction Per Use Case

Onion Architecture

 • Section Introduction
 • What Is Onion Architecture
 • Domain Layer
 • Application Layer
 • Infrastructure
 • Presentation Layer
 • Creating A Real Service Using Onion Architecture

پیش نیاز دوره

 • آشنایی با زبان برنامه نویسی #C
 • آشنایی با مباحث پایگاه داده و کار با پایگاه داده SQL Server