• تهرانپارس ، خ شهید محمود آمینه بزرگراه رسالت، پلاک 213، طبقه2، واحد7

 • 021-77295097 0912-8099518

 • شنبه تا پنجشنبه۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

پکیج آموزش معماری پیاز(Onion Architecture)

درباره دوره

Entity Framework Core جدیدترین تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت لایه ی Data Access در برنامه های cross-platform است. Entity Framework Core یک نسخه ی سبک، قابل توسعه و cross-platform است. Entity Framework Core دسترسی به داده ها را ساده می سازد و به برنامه نویسان اجازه می دهد تا مدل مفهومی مورد نیاز برای کسب و کار خود را ایجاد کنند.

تاریخ شروعتعداد ساعتساعت برگزارینام استادهزینه (تومان)وضعیتثبت نام

پیشنیاز ها

 • آشنایی با زبان برنامه نویسی #C
 • آشنایی با مباحث پایگاه داده و کار با پایگاه داده SQL Server

مخاطبین

 • آن دسته از برنامه نویسان و دانشجویانی که تاکنون از تکنولوژی های قدیمی مانند ADO.NET برای ارتباط با پایگاه داده و پیاده سازی لایه ی Data Access استفاده می کرده اند و در حال حاضر قصد یادگیری تکنولوژی Entity Framework Core که تکنولوژی جدید مایکروسافت است را دارند.
 • شرکت های تولید نرم افزاری که به دنبال تکنولوژی مناسب برای پیاده سازی لایه ی DataAccess نرم افزارهای خود هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که تجربه کار با Entity Framework را دارند و می خواهند با تکنولوژی جدید NET Core. اقدام به برنامه نویسی نمایند.

اهداف دوره

 هدف از برگذاری این دوره، آشنایی کامل دانشجویان با لایه Data Access و نحوه ی استفاده از تکنولوژی EF Core در این لایه می باشد. همچنین در این دوره هنرجویان با معماری Onion و پترن Dependency Injection آشنا می شوند.

سرفصل دوره:

مروری بر قابلیت های مهم زبان #C

 • Extension Methods
 • Anonymous Types
 • Lambda Expressions
 • Delegate
 • Func
 • Action
 • Predicate

کار با Genericها در #C

 • Generic Method
 • Generic Class
 • Generic Interface
 • Generic Inheritance
 • Generic Constraints

Dependency Injection

 • Dependency Injection Introduction
 • Dependency Inversion Principle
 • Inversion Of Control (IOC)
 • Service Lifetimes(Singleton, Scoped, Transient)
 • Introducing Popular IOC Containers

Entity Framework Core

 • Entity Framework Core Introduction
 • Difference Between EF Core & EF 7
 • NuGet چیست ؟
 • Installing EF Core
 • آشنایی با رویکرد های استفاده از EF Core
 • Database First
 • Code First
 • Model Design
 • Introducing DBContext
 • تعریف DbSet ها
 • Setting Connection String
 • EF Core Migration
 • Adding Data To Database
 • Updating Data
 • Deleting Data
 • Query Data From Database
 • Mapping (Fluent API & Data Annotation)
 • Different Types Of Relations
 • One-to-One Relation
 • One-To-Many Relation
 • Many-To-Many Relation
 • Filtering Data
 • Searching Data
 • Eager Loading
 • Explicit Loading
 • Sorting and Paging
 • Projection
 • Join Entities
 • Like in EF Core
 • Managing Concurrency
 • Inheritance
 • Shadow Property
 • EF In Onion Architecture
 • Transaction
 • Generic Repository

یادگیری الگوهای متدوال برای کار با پایگاه داده :

 • الگوی طراحی Repository
 • الگوی طراحی Unit of Work
 • Transaction Per Request
 • Transaction Per Use Case

Onion Architecture

 • Section Introduction
 • What Is Onion Architecture
 • Domain Layer
 • Application Layer
 • Infrastructure
 • Presentation Layer
 • Creating A Real Service Using Onion Architecture